Payrolling

Goed personeel is waardevol. U wilt alles goed voor hen geregeld hebben. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Want het “werkgeven” is zonder twijfel een van de meest complexe aspecten van het ondernemerschap.

Een goede werkgever zijn is dus nog niet zo eenvoudig. Hoe zorgt u ervoor op de hoogte te blijven van alle veranderingen in wet- en regelgeving en dit vervolgens goed en zorgvuldig te regelen? Daarnaast wilt u, als het kan, misschien nog wel eens iets extra’s doen. Dit kost allemaal tijd en energie. Die tijd die ten koste gaat van ondernemen. U hebt immers geen personeelsmanager, dat bent u zelf.

Hoe werkt een payroll constructie?

Door met NIEUWEBAAN.NL samen te werken zijn de meeste werkgeversrisico’s afgedekt en hebt u geen omkijken meer naar de administratie rondom uw personeel. U werft uw eigen medewerkers, maakt afspraken over onder andere het salaris en meldt uw medewerker vervolgens aan bij NIEUWEBAAN.NL. Daarna kunt u zich weer volledig richten op ondernemen en het laten groeien van uw bedrijf.  

Wat doet NIEUWEBAAN.NL voor u?

  • Opstellen juridisch correcte initiële arbeidsovereenkomst.
  • Controle geldigheid identiteitsbewijs bij indiensttreding.
  • Tijdige signalering en afhandeling contactverlengingen.
  • Salarisadministratie: salarisberekeningen, uitbetalen salaris, opstellen en ter beschikking stellen van de loonstrook en jaaropgaaf, afdracht sociale lasten zoals sectorpremies en loonheffing, verlofregistratie.
  • Correcte afhandeling uitdienstmelding.
  • Verzuimbegeleiding zieke medewerkers, contact onderhouden met arbodiensten, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen, begeleiden reïngratie-trajecten, Poortwachter-trajecten.
  • Helpdesk voor vragen over werkgerelateerde zaken. Zowel voor uw medewerkers als u.
  • Bijhouden van de meest recente wet- en regelgeving m.b.t. arbeidsrecht en implementatie van deze regelgeving in de dagelijkse praktijk.

Wat doet een NIEUWEBAAN.NL bij payrolling niet?

Wij nemen veel taken uit handen zoals het opstellen van arbeidscontracten, het uitbetalen van salaris tot het afdragen van werkgeverslasten en verzuim begeleiden. Een aantal taken op het gebied van personeelszaken dient u als organisatie echter zelf te doen. Zo werft u zelf uw medewerkers, maakt afspraken over hun salaris en meldt ze bij ons aan. Ook het voeren van functioneringsgesprekken behoort als uw eigen taak.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Uw payrollmedewerker voert de dagelijkse werkzaamheden bij u uit. Samen met uw medewerkers maakt u afspraken over het salaris, het werkrooster, de functieomschrijving en bespreekt u wat er van de medewerker verwacht wordt. NIEUWEBAAN.NL is de juridisch werkgever. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat er een correcte arbeidsovereenkomst is en dat uw medewerker op tijd het salaris betaald krijgt. Uw medewerkers kunnen voor al hun vragen over personeelszaken en ziektebegeleiding bij ons terecht.   

Payrolling bij NIEUWEBAAN.NL

Payrol